Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 717

C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı

C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı

Madde 717 - Taşınmaz mülkiyeti, terkin veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer.

Kamulaştırma hâlinde mülkiyetin ne zaman sona ereceği özel kanunla belirlenir.

I-) Yargı Kararları: 

1-) YİBK, T: 16.05.1956, E: 1954/1, K: 1956/7:

Bkz. madde 683.

2-) YİBK, T: 11.02.1959, E: 1958/17, K: 1959/15:

Bkz. madde 683.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

C GAYRİMENKUL MÜLKİYETİN İZAASI

Madde 643

Gayri menkulün mülkiyeti, sicil kaydının terkini veya gayrimenkulün tamamiyle ziyaı halinde zail olur. Menfaati amme için yapılan istimlâk halinde mülkiyetin ne vakit zail olacağı kanunu mahsusla muayyendir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 643 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde İsviçre Medenî Kanununun 666 ncı maddesine uygun olarak iki fıkra hâline getirilmiştir. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Verlust

Art. 666

1 Das Grundeigentum geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie mit dem vollständigen Untergang des Grundstückes.

2 Der Zeitpunkt, auf den im Falle der Enteignung der Verlust eintritt, wird durch das Enteignungsrecht des Bundes und der Kantone bestimmt.

2-) CCS:

C. Perte de la propriété foncière

Art. 666

1 La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

2 En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 717. maddesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 666. maddesine tekabül etmektedir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X