Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 554

C. Görevin sona ermesi

C. Görevin sona ermesi

Madde 554 - Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi, ölümü veya atanmasını geçersiz kılan bir sebebin varlığı hâlinde kendiliğinden sona erer.

Vasiyeti yerine getirme görevlisi sulh hâkimine yapacağı bir beyanla görevinden ayrılabilir. Görev uygunsuz bir zamanda bırakılamaz.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

II-) Madde Gerekçesi:

Maddede, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi düzenlenmiştir.

Yürürlükteki Kanunda bu hususta bir hüküm yoktur. Bu sebeple kıyas yoluyla vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulamak gerekmektedir. Bu husus dikkate alınarak yeni düzenlemede görevin sona ermesi, vekâletin sona ermesine benzer bir şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Maddede geçen “atanmasını geçersiz kılan bir sebebin varlığı” ifadesi ehliyeti kaybetme veya iflâs hâllerini de kapsamaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X