Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 403

C. Vasi ve kayyım

C. Vasi ve kayyım

Madde 403 - Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 09.07.2003, E: 2003/9068, K: 2003/10433:

Bkz. madde 479.

2-) Y. 1. HD, T: 06.02.2003, E: 2003/498, K: 2003/1424:

“… Davacılar anneleri Ayşe G.’nın yaşlı olup, uzun zamandır Alzhe(i)m(e)r hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü, bu nedenle hukuki işlem ehliyetinin bulunmadığını, ancak bu halde iken gelinine verdiği vekâletname aracılığıyla 893 ada 1 parsel sayılı taşınmazı davalı oğluna temlik ettiğini, anneleri Ayşe’nin taşınmazın satımı için verilen vekâletname ve taşınmazın satımından haberdar olmasının mümkün olmadığını bildirerek iptal ve Ayşe G. adına tescilini istemişlerdir. ...

Dava, ehliyetsizlik hukuksal nedenine dayalı tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, ehliyetsizlik iddiası sabit görülerek dava kabul edilmiştir.

Ancak, davacılar ehliyetsiz kişiye izafeten eldeki davayı açmışlarsa da adı geçene bilahare Avukat Hatice Şenay A.’nın vasi tayin edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu davanın vasi tarafından açılıp yürütülmesi zorunludur. Ne var ki, yargılama aşamasında mahcur vesayet altına alındığına göre vasinin davada yer alması gereklidir.

Hal böyle olunca, vasi Hatice Şenay A.’nın davada yer almasının sağlanması, ondan sonra bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere eksik taraf huzuruyla hüküm kurulmuş olması doğru değildir.”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

C VASİ VE KAYYIM

Madde 353

Vasi, vesayet altındaki küçüğün ve mahcurun şahsına takayyüt ve mallarını idare ve medenî tasarruflarda onu temsil eder.

Kayyım, bir malın idaresi veya muayyen bir iş için nasbolunur.

Kanunda hilâfına sarahat olmadıkça vasiye ait hükümler, kayyım hakkında da caridir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 353 üncü maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki Kanunda mevcut “küçüğün ve mahcurun şahsına takayyüt ve mallarını idare ve medenî tasarruflarda onu temsil” şeklindeki ifade, maddede “küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil” şekline dönüştürülmüş ve böylece vasinin yetkisi, Yargıtay içtihatlarına uygun olarak genişletilmiş, vasiye vesayet altındaki kişinin kişilik haklarına ilişkin davaları açma yetkisi de tanınmıştır. Başka hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Vormund und Beistand

Art. 367

1 Der Vormund hat die gesamten persönlichen und vermögensrechtlichen Interessen des unmündigen oder entmündigten Bevormundeten zu wahren und ist dessen Vertreter.

2 Der Beistand ist für einzelne Geschäfte eingesetzt oder mit Vermögensverwaltung betraut.

3 Für den Beistand gelten, soweit keine besonderen Vorschriften aufgestellt sind, die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Vormund.

2-) CCS:

C. Tuteur et curateur

Art. 367

1 Le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille mineur ou interdit; il le représente dans les actes civils.

2 Le curateur est institué en vue d’affaires déterminées ou pour une gestion de biens.

3 Les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 367. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X