Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 126

1. Küçükler hakkında

III. Yasal temsilcinin izni

1. Küçükler hakkında

Madde 126 - Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 30.10.2006, E: 2006/6903, K: 2006/14566:

“… 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 124/1. ve 126. maddeleri gereğince onyedi yaşını dolduran küçük, hâkim kararına gerek olmaksızın yasal temsilcisinin izniyle evlenebilir.

Medeni Kanunun 124/2. maddesi ile 128. maddesinde belirtilen durumlarda ise, küçüğün evlenmesine ancak mahkeme kararıyla izin verilebilir.

Dosya kapsamına göre, evlenmesine izin verilmesi istenilen 20/7/1986 doğumlu Leyla Gökçegöz’ün dava tarihinde onyedi yaşını doldurduğu, ayrıca evlenmesine anne ve babasının izin verdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, Leyla Gökçegöz’ün evlenebilmesi için anne ve babasının izninin yeterli olduğu, hâkim kararına gerek olmadığı gözetilmeksizin davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Kanuni mümessillerin rızası

1- Küçükler hakkında

Madde 90

Küçük, ana ve babasının veya vasisinin rızası olmadıkça evlenemez. Evlenmenin ilânı esnasında ana ve babadan yalnız biri velâyeti haiz ise onun rızası kâfidir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 90 ıncı maddesini karşılamaktadır.

Maddenin “Kanunî mümessilin rızası” şeklindeki konu başlığı, iznin, rızanın önceden verilmesini ifade etmesi sebebiyle, “Yasal temsilcinin izni” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddede “Ana ve babasının veya vasisinin” şeklindeki sayma yerine, bunların tamamını ifade etmek üzere “yasal temsilcisinin” deyimine yer verilmiştir.

Yürürlükteki maddenin ikinci cümlesi gereksiz bir hükümdür. Evlenmenin ilânı esnasında ana ve babadan yalnız biri velâyete sahip ise, velâyete sahip olan kişi “yasal temsilci” olduğundan ve birinci cümlede de bu kişinin izni arandığından, ister ana isterse baba velâyet hakkına sahip olsun, bu durumda velâyet hakkına sahip olan bu kişi yasal temsilci kavramı içerisinde zaten yer aldığından ikinci cümle metne alınmamıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır. Zira kaynak kanuna göre bir kişinin gerek ergin olması gerekse evlenebilmesi için on sekiz yaşını tamamlaması şarttır. Dolayısıyla bir küçüğün ergin olmadan evlenmesi zaten mümkün değildir. Ergin olduktan sonra da evlenmesi için kanuni temsilcisinin rızasını almasına gerek yoktur.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X