Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 1017

1. Genel olarak

III. Tescilin biçimi

1. Genel olarak

Madde 1017 - Kütüğe tesciller, istem tarihine ve sırasına göre yapılır.

Sicildeki kaydın bir örneği isteyen ilgiliye verilir.

Tescil ve terkin ile verilecek örneklerin şekli “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle”1 belirlenir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Tescilin tarzı

1. Umumiyet itibariyle

Madde 926

Tesciller, talep ve beyan sırasiyle yapılır. Alâkadarların talebi ile bütün tescillerin birer sureti kendilerine verilir.

Tescilin ve terkinin ve suretlerin şekli, nizamnamei mahsus ile muayyendir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 926 ncı maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Ancak kaynak Kanunun 967 nci maddesine uygun olarak madde üç fıkra hâlinde düzenlenmiş, maddeye, içeriğine ve devam eden maddeye göre “Tescilin biçimi” şeklinde konu başlığı eklenmiştir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Art der Eintragung

1. Im allgemeinen

Art. 967

1 Die Eintragungen im Hauptbuche finden nach der Reihenfolge statt, in der die Anmeldungen angebracht oder die Beurkundungen oder Erklärungen vor dem Grundbuchverwalter unterzeichnet worden sind.

2 Über alle Eintragungen wird den Beteiligten auf ihr Verlangen ein Auszug ausgefertigt.

3 Die Form der Eintragung und der Löschung sowie der Auszüge wird durch eine Verordnung des Bundesrates festgestellt.

2-) CCS:

IV. Mode de l’inscription

1. En général

Art. 967

1 Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.

3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

 

 


1   Hükmün 3. fıkrasında yer alan “… tüzükle …” şeklindeki ibare, 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 139. maddesinin m bendi gereğince “…Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle…” şeklinde değiştirilmiştir (RG. 07.07.2018; S: 30471-2. Mükerrer).

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X